ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΧΟΥΡΝΑΖΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΒΙΟ.ΞΗ.ΚΑΡΠ. Ι.Κ.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 369.900 ΕΥΡΩ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΕ 369.900 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΕΔΡΑ: ΒΑΤΕΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:  122444936000

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΧΟΥΡΝΑΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, (ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΠΕΡΓΑΜΟΥ 14 ΚΟΖΑΝΗ ) ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ: ΧΟΥΡΝΑΖΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014