Πεπόνι (Γκανταλούπε)

Διατίθεται σε συσκευασίες και χύμα