Στραγάλια Ανάλατα

Διατίθεται σε συσκευασίες και χύμα