Στραγάλια Αλμυρά

Διατίθεται σε συσκευασίες και χύμα