Στραγάλια Λευκά

Διατίθεται σε συσκευασίες και χύμα