Αιγίνης Ψίχα Ωμή

Διατίθεται σε συσκευασίες και χύμα