Κράκερς Ιαπωνίας

Διατίθεται σε συσκευασίες και χύμα