Σοπρέρο Μεξικού

Διατίθεται σε συσκευασίες και χύμα